Baha 5 Smart App

En-Baha-5-SmartApp_TOP_SPLAH_300x300pxMed Baha® 5 Smart App kan du forbedre hørselsopplevelsen direkte fra din iPhone.

Muligheter med Cochlear™ Baha® 5 Smart App
 • Endre program, aktivere strømming og justere volum raskt og enkelt.
 • Justere diskant og bass og skreddersy dine innstillinger i lydprosessoren, samt linke dem til dine favorittplasser.
 • Få hjelp og praktiske råd om bruk.
 • Finne en forlagt eller mistet lydprosessor.
Paring og tilkobling

For å kunne begynne å bruke Baha 5 Smart App må du først pare lydprosessoren til din iPhone.

 1. Kontroller at din Baha 5-lydprosessor er avslått ved å åpne batteriluken.
 2. Gå til Innstillinger -> Generelt -> Tilgjengelighet på din iPhone.
 3. Slå på Baha 5-lydprosessor ved å lukke batteriluken helt igjen. Lydprosessoren er nå synlig for andre enheter i 120 sekunder.
 4. Trykk på Høreapparater på din iPhone. Aktiver Bluetooth om det ikke er aktivert.
 5. Mobilen begynner nå å lete etter din lydprosessor. Dette kan ta en stund.
 6. Trykk på navnet på lydprosessoren når det dukker opp.
 7. Aksepter paring. Et kryss foran navnet på lydprosessoren bekrefter at den er tilkoblet.

Dersom din Baha-lydprosessor er paret, har et fungerende batteri og er på, vil den automatisk koble til når du starter Baha 5 Smart App. Når tilkoblingen til appen gjøres første gang kan det ta litt ekstra tid å lese inn nødvendige data fra din lydprosessor.

Du kan laste ned en Set Up Guide her.

 smart_app
Ny tilpasning / justering av lydprosessor

I følgende situasjoner tas de personlige programmene og lagrede programplasser bort fra appen:

 • Hvis din audiograf under et kontrolltime gjør endringer i dine programmer
 • Hvis du parer en lydprosessor med et annet serienummer (f.eks. etter service eller reparasjon)
 • Hvis du manuelt parer ett trådløst tilbehør til lydprosessoren
Kompatibilitet

Cochlear Baha 5 Smart App er kompatibel med iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. generasjon), iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini og iPod touch (5. generasjon) med iOS 8.1 eller senere

 

Personvern