PROGRAMVARE

COMPASS

Vi har to programvarer for tilkobling av WIDEX-apparater – Compass og Compass GPS. Compass GPS brukes til våre nyeste høreapparatserier, DREAM og UNIQUE. Alle høreapparater vi har med trådløs tilkobling, kan detekteres i Compass GPS, men kun DREAM og UNIQUE kan tilpasses her. Når andre høreapparatmodeller kobles til Compass GPS, vil det komme opp en dialogboks som forteller at det må tilpasses i Compass (den eldre programvaren). Er det et eldre apparat, som er tilkoblet med ledninger, vil man få beskjed om at Compass GPS ikke finner noe apparat.

Det kommer jevnlig oppdateringer av COMPASS og vi presiserer at det er veldig viktig at man oppgraderer til siste versjon av når den er mottatt. Foruten å rette opp mulige små feil fra tidligere versjoner er det også alltid noen nyheter.

Det er også mulig laste ned våre programvarer på Widex ESHOP for fagpersonell, det ligger under fanen download.

 

Nyeste versjon pr. dags dato:

Compass GPS 2.4 (hva er nytt)

Compass 5.7.2

 

medSAVE

medSAVE er et lager og rapporteringssystem for høreapparater som gjør hverdagen enklere i forhold til å ha oversikt over utlån, tildeling og lagerhold av høreapparater. Programmet har også en egen modul for rapporter, der man blant annet finner rapportene som offentlige og private tilbydere skal sende til NAV hvert halvår.

medSAVE har funksjoner som gjør det like godt egnet for bruk på små klinikker som på større høresentraler.

Programmet er laget i Microsoft Access, men det stilles ingen krav til at maskinen må ha installert Office-pakken. I de tilfeller maskinen ikke har installert denne pakken, vil installasjonsprogrammet installere en run-time versjon av Access.

 

 

Personvern