Hvorfor velge Widex høreapparat

Hvorfor-velge-widex-bilde

Widex er en dansk produsent av høreapparater og har lenge vært kjent for å ha et sterkt fokus på kvalitet – ikke bare på produktet, men også på tilpasningen. Hvorfor er dette så viktig for deg som bruker?

Noen har store ører, noen har små ører, noen har myke ører, noen har harde ører, noen har trange øreganger, noen har store øreganger, noen har stive trommehinner, noen har myke trommehinner, noen har krokete øreganger, noen har rette øreganger… og vi kunne fortsatt.

Alle er vi forskjellige!  

Har dette noen betydning for lyden som kommer ut av høreapparatet? Ja, i aller høyeste grad. Lydtrykket i øregangen avhenger av alle disse forskjellige parameterne. Widex baserer derfor sin forsterkningsberegning i høreapparatene på mer enn bare høreprøven som blir tatt med hodetelefoner på ørene. Individualitet i tilpasningen er helt essensielt for Widex. Det er, tross alt, ganske få av oss som har nøyaktig samme størrelse og form på ørene våre som «gjennomsnittsøret»!

Nedenfor beskriver vi de to testene som gjøres under en tilpasning av Widex høreapparater:


SENSOGRAM

Under tilpasningen av Widex høreapparater tas det alltid et Sensogram. Da måles høreterskelen med høreapparatet i øret. På den måten tas det hensyn til hvor stort lydtrykket ved trommehinnen er når høreapparatet sitter der det skal sitte. Ofte opplever vi da at høreterskelen blir bedre enn den tatt med hodetelefoner. Dette er på grunn av at restvolumet i øregangen er mindre og ved mindre volum trenger man mindre styrke på lyden for å oppnå samme lydtrykk. Fordelen for deg som bruker er at du ikke får mer forsterkning enn det du faktisk trenger i forhold til størrelsen på øret ditt. Dette er spesielt viktig for de med små/trange ører. De kan lett få høreapparater som er for sterke hvis det ikke tas hensyn til dette under tilpasningen.


FEEDBACK-TEST
   

Det tas alltid også en feedback-test under tilpasningen av Widex høreapparater. Da sjekkes det hvor mye lyd som lekker ut igjen fra ventilering/lekkasjer rundt proppen. Noe av lyden som lekker ut forsterkes på nytt og på nytt slik at høreapparatet til slutt begynner å pipe. Under feedbak-testen finner høreapparatet ut hvor denne grensen går og feedbacksystemet sikrer at høreapparatet ikke skal begynne å pipe når det står på plass i øret.

Jo større ventilering man har i proppen, jo mer lyd lekker ut. Noe av denne lyden, spesielt basslyder, ønsker man skal lekke ut. Men er ventileringen stor, som for eksempel ved åpne løsninger, lekker det ofte ut mer lyd enn man ønsker og lyden i høreapparatet høres tynn og spinkel ut. På Widex høreapparatene sjekkes også dette under feedback-testen og det gis en kompensasjon i forsterkningen hvis det viser seg at for mye av lyden lekker ut. På den måten opplever brukerne at lyden i Widex høreapparatene høres rund og behagelig ut.


SERVICE HOS LEVERANDØR
 

Et annet viktig moment som kanskje mange brukere ikke tenker over, er hvilken service og oppfølging de får hos den leverandøren som selger det høreapparatet de velger.

Personvern