Medisan Kurssenter

Medisan jobber stadig for å yte så god hjelp og holde et så høyt servicenivå som mulig. Både ovenfor høreapparatbrukere og fagpersonell.

Vi er overbevist om at kunnskap gir trygghet, og har derfor stort fokus på kursvirksomhet. Jo mer du som høreapparatbruker vet om hørsel, dine høreapparater og tilleggsutstyr, desto bedre utbytte vil du ha av utstyret. Og jo mer du som audiograf kan om Compass og Widex høreapparater, jo tryggere vil du være, når et høreapparat skal tilpasses eller justeres.

Mer informasjon om kurs kan fås ved å ringe 22 59 90 40 eller send en e-post til kurs@medisan.no

 

KURS FOR BRUKERE
Kursene retter seg mot høreapparatbrukere, pårørende, de med nedsatt hørsel som ennå ikke har skaffet seg høreapparater og andre som har interesse for hørsel og hørselstekniske hjelpemidler.

Kursene holdes i våre lokaler i Majorstuveien 36. Se kart

Les mer om kurs her

KURS FOR FAGPERSONER
Kursene omhandler faglige temaer, opplæring i Compass og andre verktøy som trengs i hverdagen som audiograf.

Les mer om kurs her

 

 

 

 

 

Personvern