Brukerkurs

Her kan du lese mer om de ulike brukerkursene vi tilbyr. Kursene retter seg mot høreapparatbrukere, pårørende, de med nedsatt hørsel som ennå ikke har skaffet seg høreapparater og andre som har interesse for hørsel og hørselstekniske hjelpemidler.

Kursene holdes i våre lokaler i Majorstuveien 36, se kart.

Det er p.t. ingen oppsatte kurs.

 

Personvern