Hørselstap

WI10578 OMA B7

 

Et hørselstap utvikles som regel gradvis over lang tid. Det fører til at man hører stadig dårligere uten selv å legge merke til det. Omtrent hver tiende person har mer eller mindre et hørselstap, men fåtallet gjør noe med det i tide. Nedsatt hørsel over lengre tid svekker evnen til å oppfatte ord. Dette gjør at det blir vanskeligere å nyttegjøre seg av høreapparat hvis man venter for lenge. Å vente med å få bekreftet et hørselstap gir ingen fordeler. Jo tidligere man erkjenner hørselstapet, jo lettere er det å få gjort noe med det.

Du er kanskje en av de totalt 600 000 nordmenn som daglig sliter med nedsatt hørsel. Du mister deler av samtaler og bruker stadig mer energi på å få med deg det som blir sagt. Det er anstrengende og gir grobunn for misforståelser.

Hørselstapet vil etterhvert ikke kunne skjules for omgivelsene. Mange blir fraværende og trekker seg gjerne fra sosiale sammenkomster. Lytt til familie, venner og arbeidskollegaer når de med små vennlige bemerkninger kommenterer hørselen din. De gjør det i god mening. La ikke nedsatt hørsel begrense dine muligheter. Å høre godt er også livskvalitet!

 • Hvor godt hører du?

  Det kan være flere symtomer på nedsatt hørsel. Her kan du selv sjekke om du har noen eller flere symtomer på nedsatt hørsel.

  Les mer her

   

 • Nevrogene hørselstap

  Skyldes en skade i det indre øret eller i hørselsnerven og den vanligste årsaken er aldringsprosessen.

  Les mer her

   

   

 • Mekaniske hørselstap

  Skyldes skader i ytre øret og mellomøret. Noe kan blokkere lyden og hindre den i å nå inn til det indre øret hvor selve hørselsorganet ligger.

  Les mer her

Personvern