Hvor godt hører du?

De mest kjente symptomene kan man kanskje nikke gjenkjennende til mens familien kanskje legger merke til andre. Les gjennom disse symptomene og vurder om noen av dem passer på deg.

1. Har du vanskeligheter med å høre en alminnelig samtale i større forsamlinger?

2. Ber du ofte om å få gjentatt det som har blitt sagt?

3. Er det vanskelig å føre en samtale i bilen og enda vanskeligere hvis radioen står på?

4. Er det vanskelig å høre dørklokker, mobiltelefoner og vekkerklokker?

5. Er det vanskelig å forstå tale og lyder på lang avstand?

6. Har du vanskeligheter med å høre i støyende omgivelser?

7. Synes du at enkelte mumler og snakker utydelig?

8. Er det vanskelig å høre i telefon?

9. Kan du høre fuglekvitter og fuglesang?

10. Skrur du opp lyden på radio og på TV sterkere enn andre vil ha det?

11. Har du motforestillinger mot å delta i arrangementer fordi det kan være vanskelig å få med seg det som blir sagt?

12. Har du begynt å vri på hodet for å høre lyden bedre?

13. Kan det være vanskelig å oppfatte barnestemmer?

14. Synes andre at du hører dårlig?

Dette er bare noen eksempler på problematiske situasjoner som kan settes i relasjon til nedsatt hørsel. Symptomene kan være forskjellig fra person til person. Det handler i første omgang om å erkjenne at man kanskje har nedsatt hørsel. Selv ved den minste mistanke vil det være en god idé å få testet hørselen hos en autorisert audiograf.

Personvern