Hørsel

ore1Oppfattelse av lyd

Hørselsorganet er et komplisert, sammensatt og fintfølende organ som inndeles i tre hoveddeler:

DET YTRE ØRET:

Øremuslingen og øregangen inn til trommehinnen.

MELLOMØRET:

Trommehulen med ørebenskjeden inn til det ovale vindu.

DET INDRE ØRET:

Sneglehuset og hørselsnerven med nervebaner opp til hjernen.

Hørsel oppstår først når lyden kommer fram til hjernen via det indre øret og hørselsnerven. Forenklet kan det beskrives slik: Lydbølgene fanges opp av øremuslingen, ledes inn i øregangen og trommehinnen settes i bevegelse. Svingningene forplanter seg gjennom ørebenskjeden – hammeren, ambolten og stigbøylen – til det ovale vindu i det indre øret. Væsken i sneglehuset settes i bevegelse, noe sansecellene inne i sneglehuset registrerer. Det utløses elektriske signaler (nerveimpulser) som sendes til hjernen gjennom hørselsnerven. I hjernen oppfattes nerveimpulsene som lyd, der de blir tolket og forstått.

HØRSELSPROBLEMER – EN ENDRING OG EN UTFORDRING

For de fleste er livskvalitet og lykke forbundet med dyp samhørighet og kontakt med andre mennesker. Har du et hørselstap , risikerer du å være tilskuer til andres samhold. Det er vanskelig å følge samtaler og småprat , vil du lett føle deg utenfor , og å være utenfor forsterker følelsen av å være ikke-eksisterende .
Den gode nyheten er at med høreapparater har du mulighet til å delta aktivt i livet – og det kan være endringen som gir deg livskvaliteten tilbake .
Å miste noe vil alltid skape endring , og de ​​psykologiske aspektene ved et hørselsproblem er en utfordring for de fleste. Spesielt å måtte akseptere at høreapparater vil være en del av livet i fremtiden.

Her kan du se video av hva som skjer inne i øret. (engelsk tale):

 

 

 

 

Personvern