Slik skaffer du deg høreapparat

Har du mistanke om at du har et hørselsproblem, er det viktig at du søker profesjonell hjelp. Det får du på en høresentral med legespesialister og audiografer eller hos en privatpraktiserende øre-nese-halslege (ØNH-lege). Med utgangspunkt i et audiogram (hørselsprøve), og påfølgende samtaler, vil du og audiografen sammen komme fram til et høreapparat som passer for ditt hørselstap.

SLIK GÅR DU FREM
Kommunen har ansvaret for at alle innbyggere med funksjonshemminger får det tilbudet de har behov for og krav på. Det gjelder også i forhold til personer med hørselshemminger. Din allmennpraktiserende lege, kommunehelsetjenesten eller bedriftshelsetjenesten vurderer situasjonen og henviser deg til en høresentral eller en ØNH-lege.

Hjemmehjelp/-sykepleien og helsestasjonen i kommunen vil være behjelpelig med å henvise pasienter med hørselsproblemer til riktig instans. De kan også hjelpe til med å skaffe nødvendig hørselstekniske hjelpemidler bortsett fra høreapparat. Den lokale helsetjenesten samarbeider da med hjelpemiddelsentralen i fylket eller med en høresentral. Helsestasjoner utfører vanligvis også enkle hørselsmålinger (screening).

ØKONOMISK HJELP
Det gis stønad til høreapparat gjennom folketrygden til personer som har et hørselstap av et slikt omfang at høreapparat er av vesentlig betydning for hørselsfunksjonen. Arbeidsdepartementet har fastsatt prisgrenser for dekning av utgifter til høreapparat. Etter 6 år kan du ha du krav på nye høreapparater.

 

Link til NAV sine sider om høreapparat

 

 

 

 

Personvern