Tinnitus

Tinnitus er et vanlig problem, spesielt blant de med nedsatt hørsel – over 70 % av de med hørselstap opplever i ulik grad tinnitus. For de fleste er den mer til irritasjon enn at den er et stort problem, men for noen kan den ha en stor innvirkning på livskvaliteten. Tinnitus er opplevelse av lyd eller støy i ørene uten en ekstern lydkilde og kan oppleves på mange ulike måter, som summing, ringing, piping, banking og så videre. Den kan være konstant eller periodisk og den kan variere i styrke.Det kan være mange ulike årsaker til tinnitus, men ofte er årsaken ukjent.

Den kan være forårsaket av støypåvirkning, sykdommer som Mènière og øreinfeksjoner eller komme av ulike medikamenter. Uansett årsak er det et høyt samsvar mellom hørselstap og tinnitus. Dette samsvaret er trolig relatert til det faktum at en perifer sykdom (som en skade i det indre øret) skaper økt hjerneaktivitet. Med andre ord, hjernen prøver å kompensere for mangelen på stimulus fra det indre øret.

Ofte er negative tanker forbundet med tinnitusen og økt oppmerksomhet er knyttet til den – noe som gjør at den er vanskelig å takle. Det er derfor viktig å få snakket med en fagperson om tanker og bekymringer. Tinnitus er ofte vanskeligere å jobbe med hvis det er frykt og usikkerhet involvert. Så snart en medisinsk undersøkelse har utelukket en alvorlig sykdom, kan opplæring og støtte være ekstremt viktig og i mange tilfeller være tilstrekkelig.

Heldigvis har hjernen vår kapasitet til å lære seg til å ignorere lyder som ikke er viktige for vårt velvære.

Kartlegging av tinnitus og dens effekt

Studier viser at sammenhengen mellom styrken på tinnitusen og grad av hvor plaget man er, er ganske liten og at det er personens reaksjon på tinnitusen som er den viktigste faktoren.

Subjektive spørreskjemaer som fokuserer på konsekvensene av tinnitusen er populære blant fagpersoner som jobber med tinnitus. Å finne ut hvordan tinnitusen påvirker personens dagligliv er essensielt i forhold til hvilke tiltak som må settes i gang i behandlingen.


LINKEN MELLOM TINNITUS OG STRESS
Følelsessenteret i hjernen kalles det limbiske system. Det limbiske systemet produserer stresshormoner, som i et biologisk perspektiv hjelper oss til å reagere på farlige situasjoner og unngå en mulig fare. Når den truende situasjonen er over, stopper det limbiske systemet å produsere stresshormoner.

Når hjernen registrerer tinnituslyden og ikke kan relatere den til en kjent lydkilde, kan den reagere med å begynne å produsere stresshormoner. Stresshormonene utløses fordi den delen av hjernen som kontrollerer følelsene går ut fra at denne lyden er farlig og krever en reaksjon fra personen. I og med at tinnitusen ikke blir borte, fortsetter hjernen å produsere stresshormoner, noe som kan føre til kronisk stress.

Ond sirkel – som et resultat vil personen med tinnitus bli mer stresset på grunn av tinnitusen, og like så viktig, det økte stressnivået gir igjen opplevelse av økt tinnitus.


BRUK AV LYD I TINNITUSBEHANDLING
Den vanligste behandlingsformen for tinnitus er en kombinasjon av rådgivning og lydstimulering. Hensikten med å bruke lyd er å:

– minimalisere kontrasten mellom tinnitusen og lydmiljøet rundt

– redusere tretthet og stress

– få fokuset vekk fra tinnitusen

Ved å tilføre lyd på øret kan det hjelpe hjernen til å “skru ned” sensitiviteten og avslutte søket etter lyden som mangler på grunn av hørselstapet. Så ved å bruke lyd i tinnitusbehandlingen kan det være mulig å stoppe den konstante utløsningen av stresshormoner.

Lyden kan presenteres på en rekke måter inkludert:

– forsterket lyd fra et høreapparat

– bred- eller smalbåndet støy fra en støygenerator

– omgivelseslyder

– musikk

Personer med tinnitus skal, uansett, bli anbefalt å unngå total stillhet så langt det er mulig.


MUSIKK OG STRESS
Med tanke på sammenhengen mellom tinnitus og stress er det også et annet viktig aspekt ved bruk av lydstimulering og det er at visse typer musikk kan være avslappende.

Musikk fremkaller avslapning fordi den stimulerer den delen av hjernen som utløser hormoner som påvirker sinnsstemningen, så vel som det området i hjernen som produserer tinnitus. Den kan også påvirke enkelte fysiologiske funksjoner som påvirker stress. Vi har alle ulike preferanser på hvilken musikk vi liker, men det er noen generelle regler som gjelder for at musikken skal virke avslappende.

Langsom musikk er avslappende mens rask musikk virker stimulerende. Lave frekvenser virker beroligende mens høye frekvenser virker oppkvikkende. Akkorder i dur kan skape glede mens akkorder i moll kan skape tristhet. Monoton musikk kan bli ansett som behagelig, men kan føre til aktiv lytting mens musikk som aldri repeterer seg selv kan gi passiv lytting. Sterk musikk og musikk med raske endringer i rytme eller volum har en stimulerende effekt, mens langsom musikk som ikke har raske endringer i rytme og volum er avslappende.


MUSIKKVALG
Med bakgrunn i dette er det lett å tenke seg at et godt gjennomtenkt musikkvalg kan være til stor hjelp for de med tinnitus. Widex høreapparatene kan bli brukt til å gi lydstimulering på flere ulike måter. For mange er forsterkningen i høreapparatet nok til å redusere tinnitusen. For andre kan det være en god ide å velge et høreapparat med innebygget musikkprogram. Dette finnes i enkelte modeller av Widex høreapparater. Programmet genererer harmoniske Zen-toner som er utviklet etter de generelle reglene for avslappende musikk som er nevnt ovenfor.


ZEN
Zen funksjonen produserer fraktale toner som baserer seg på normale regler for musikk, men som ikke er forutsigbare. Zen lyden kan beskrives som om den er lik seg selv, uten noen gang å repetere seg selv.

Hensikten med Zen er å påkalle “passiv lytting”, noe som er mulig på grunn av egenskapene til den fraktale teknologien: Det er ikke et gjenkjennbart mønster i rekkefølgen hver enkelt tone spilles. Ordinær musikk kan også virke avslappende, men den kan vekke din oppmerksomhet.

Zen tonene er fleksible og gir rom for individuelle behov ved at man kan velge mellom fem ulike stiler som varierer i tempo, tonehøyde og rytme og som kan ytterligere finjusteres for å møte brukerens behov .

Oppsummert kan man si at en bruker med Widex høreapparat har alt han trenger av lydstimulering i tinnitusbehandlingen samlet i ett apparat.

 

 

Personvern