Opplæringsside

Product Investigation Request (CI) / Reparasjon av Cochleaimplantat
Skjemaet fylles ut med informasjon om brukeren og CI som ikke fungerer. Dersom det er problemer med begge CI, må skjemaet fylles ut og sendes inn to ganger - en gang for hver CI.
  • Userinformation / Persondata

  • Information about the CI / Informasjon om CI

Personvern