Cochleaimplantat (CI)

N6-app-og-fjernkontroll

Cochleaimplantat er et system som omformer lyd til elektrisk stimulering på hørselsnerven. CI er et hjelpemiddel for døve eller sterkt tunghørte som ikke har nytte av høreapparat.

CI består av en lydprosessor og en spole som overfører signalene til implantatet som er operert inn. Implantatet har en mottaker som ligger under huden bak øret og elektroder som er ført inn i det indre øret. Systemet har også en fjernkontroll for å gjøre det enklere for brukerne å betjene lydprosessoren.

Testing av kandidater, operasjon, lydpåsetting og opptrening er en prosess som foregår over lengre tid og foretas av en av de tre CI-klinikkene vi har i Norge, Oslo Universitetssykehus, St.Olavs Hospital og Haukeland Universitetssykehus.

Personvern