Eldre implantater

KOMPABILITETVi har den glede å fortelle at Cochlear Nucleus® 6 lydprosessor er per dags dato tilgjengelig for brukere som har implantater fom Nucleus® CI24M, det vil si alle brukere CI-operert etter april 1997.  Kompatibilitet for de eldste implantatene er under utvikling og vi vil informere om tidspunkt så snart vi har sikker informasjon om dette.

 

FORDELENE MED COCHLEAR NUCLEUS 6 :

• Bedre taleoppfattelse i støyende omgivelser, sammenlignet med både Freedom og Nucleus 5

• Økt kontroll for brukeren ved hjelp av Remote Assistant

• Liten og lett i utforming

• To rundtvirkende mikrofoner for bedret retningsvirkning

• Helautomatisk program med lydmiljøklassifisering, fire ulike lytteprogram tilpasset behovet til bruker

• Bedre vannbestandighet med Nano coating

• Mulighet for å bruke Aqua Accessory når man vil bade og dykke med CI systemet.

• Tilgang til Hybrid mode for brukere som har resthørsel

 

Det er helseforetaket som avgjør hvilke brukere som kan få Cochlear Nucleus 6 lydprosessor.

 

Personvern