SmartSound iQ

Nucleus 6 systemet er den eneste implanterbare hørselsløsning med SmartSound iQ, et intelligent og helt automatisk lyd behandlingssystem.
I verden rundt oss finnes det mange ulike lyder som kan være utfordrende for personer som har problemer med hørselen. For å gi deg en best mulig hørselsopplevelse, trenger du et system som kan behandle alle disse ulike lydmiljøene automatisk, slik at du ikke trenger å tenke på det.
SmartSound iQ inneholder mange ulike spesifikt utformet teknologier som er designet til å jobbe sammen sømløst for å hjelpe deg nyte det beste av hørselens verden. Slik fungerer SmartSound iQ.

 

Stoy-ss

Støy – Hør komfortabelt i støyende situasjoner
Ved å bare dempe volumet, vil du fjerne lyder som du også ønsker å høre i tillegg til støyen du ikke ønsker å høre. SmartSound IQ gjenkjenner irriterende konstant bakgrunnsstøy og demper den, samtidig som tale slippes igjennom. De to mikrofonene stilles inn slik at hvis noen roper, vil du kunne høre de klart.

 

Tale-ss

Tale – Hør klarere tale
For diskusjoner eller samtaler i relativt stille omgivelser er det viktig å høre alle, ikke bare samtalepartneren. De to mikrofonene justeres for å hjelpe deg til å høre tale fra alle retninger. Andre teknikker bidrar til å gjøre tale klarere med å løfte den relative styrken på tale og fremheve de lydsvake stavelsene.

 

Stille-ss

Stille – Sett pris på svake lyder i stille omgivelser
I stille omgivelser, er det fint å kunne oppfatte de svake lydene i naturen samt visking eller stemmer på avstand. Smartsound IQ vil i denne innstillingen føre det generelle lydnivået opp til et komfortabelt område og selektivt løfte de svakeste lydene opp til et høyere nivå.

 

Vind-ss

Vind – Hør komfortabelt i vind utendørs
Med vind innstillingen kan du nyte å være utendørs uten å bli distrahert av vindstøy. De to mikrofonene oppdager vindstøy raskt og med spesifikke teknikker vil vindrelatert støy bli dempet, slik at du som bruker kan høre komfortabelt.

 

Musikk-ss

Musikk – Gleden av å lytte til musikk du liker
SmartSound IQ gjenkjenner musikk og balanserer ditt behov for å forstå teksten opp mot den generelle musikk opplevelsen.
De to mikrofonene justeres slik at du kan høre lyder fra alle retninger og få inn bredden av det musikale lydbildet innenfor et komfortabelt område. Teksten blir også fremhevet slik at den kan bli tydeligere.

 

Tale-stoy-ss

Tale i støy – Ha en samtale i støyene omgivelser slik som på en cafe
Ved tale i støyende omgivelser vil mikrofonene jobbe sammen for å fokuserer på lydene fra en retning, for å øke stemmen til den som prater til deg. På samme tid vil innstillingen dempe lyder fra andre retninger slik som andre stemmer og generell støy. Andre teknologier bidrar til å fremheve stemmen og holde lydnivået på et komfortabelt nivå.

Runding-ss-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvern