Slik fungerer cochleaimplantat

How it works_Nucleus 5_utklipp

Et cochleaimplantat har både eksterne og interne deler:

Cochlear CP920 Sound Processor

Lydprosessoren med spole bæres bak øret.

CI512

Implantatet plasseres under huden, bak øret med elektroden lagt inn i indreøret.

 

 

 

 Slik fungerer systemet

 

Illustrasjon med beskrivelse

1) Lydprosessoren fanger opp lyd og konverterer den til en digital kode.

2) Den digitalt kodede lyden sendes via spolen til implantatet like under huden.

3) Implantatet konverterer den digitalt kodede lyden om til elektriske impulser som  sendes ut til elektroderaden plassert i indreøret.

4) Implantatets elektroder stimulerer hørselsnerven som videresender impulsene til hjernen der de oppfattes som lyd.

 

 

 

Her er en video (Youtube)  som viser hvordan lyden går gjennom systemet:

» target=»_blank»>Bilde av video

 

Personvern