CR110 Remote assistant

ART1015_lr red

Med Cochlear™ Nucleus® CR110 Remote Assistant har du mulighet til å kontrollere og holde ditt barns lydprosessor under oppsikt. Du vet til enhver tid at alt fungerer og at barnet har optimal lyd.
Selvfølgelig kan du også styre ulike funksjoner med de to knappenen på lydprosessoren dersom du ikke har Remote Assistant i nærheten.

 

FUNKSJONER:

1)  KONTROLLKNAPPCR110 oversikt
Trykk på ”Cochlear-knappen” og den kontrollerer status på prosessorenheten, batterimodulen, spolens kabel og spolen.

2) ENKELT BRUKERGRENSESNITT
Et enkelt brukergrensesnitt gjør at du kan endre programmer mens du beveger deg mellom ulike lyttesituasjoner, du kan justere volum og følsomhet, samt en lang rekke andre egenskaper som øker ytelsen.

 

3) LCD-SKJERM I FARGER
LCD-fargeskjermen viser hvilke endringer som lydprosessorene har utført  også om du har brukt knappene på prosessoren bak øret.

Alarm på skjermen
Du blir alarmert dersom batterinivå er lavt, spolen ikke er riktig koblet til, prosessoren ikke fungerer slik den skal.

 

4) TO IMPLANTATER – EN REMOTE  ASSISTANT
CR110 Remote Assistant styrer både venstre og høyre lydprosessor samtidig. Med et trykk på én knapp kan du velge å styre eller endre de to lydprosessorene samtidig, eller hver for seg.

 

Interaktiv guide

 

Til siden

 

Personvern