Widex BABY

BABY_forside

 
For en baby er hørselen er viktig sans i utviklingen av sitt språk – de hører lyder, spesielt sine foreldres stemmer, og det er derfor vitalt at de gis sjansen til å få mest mulig ut av sin hørsel så tidlig som mulig.

Widex har utviklet et eget høreapparat for babyer – Widex BABY440 høreapparat gir ditt barn tilgang til så mye lyd som det er mulig, slik at de kan forholde seg til verden rundt seg og utvikle sitt språk.

Personvern