WIDEX DEX

DEX familien

DEX familien

Høreapparatet alene er ikke alltid tilstrekkelig i alle situasjoner. Per i dag har Widex ni ulike trådløse enheter som kan fås som tilleggsutstyr til høreapparatene i Widex seriene UNIQUE, DREAM, CLEAR og SUPER.

Alle er på kontrakt med NAV som tilbehør til høreapparat, bortsett fra T-DEX som tildeles via Hjelpemiddelsentralen.

Personvern