Vårt servicetilbud

 

Servicetilbud-Medisan-forsidebilde

SERVICE HOS LEVERANDØR

Et viktig moment som kanskje mange brukere ikke tenker over, er hvilken service og oppfølging de får hos den leverandøren som selger det høreapparatet de velger. Høreapparatet skal være en del av deg i mange år og med all sannsynlighet vil det bli nødvendig med reparasjoner og ettersyn i løpet av disse årene. Det kan være lurt å ha undersøkt litt på forhånd hvilket tilbud de ulike leverandørene har når det gjelder tilgjengelighet, produksjonstider, reparasjonstider og muligheter for å få justeringer, avtrykk eller annen hjelp.

I en brukerundersøkelse vi gjennomførte i 2008 spurte vi hvor viktig servicen hos leverandøren er for valg av høreapparat. Vi fikk inn over 500 svar og et overveldende flertall (96%) svarte at den er svært viktig eller viktig. Det tyder på at de som er erfarne brukere har sett nytten av å forholde seg til leverandører som yter god service til brukerne.

HVILKEN SERVICE KAN VI TILBY?

Widex Norge AS har 17 ansatte . Vi har lenge satset mye på vårt servicetilbud til brukerne. Høreapparatet alene er ikke nok for at en høreapparatbruker skal fungere så bra som mulig i det daglige. Servicen og tilbudet rundt høreapparatet er minst like viktig.   


Servicesenteret

Servicesenteret ligger i Majorstuveien 36. Vi har åpent mandag – fredag fra kl. 10.00 til 15.00. Her kan vi gi deg følgende tilbud:
– Reparasjon av høreapparat mens du venter (Drop-IN)- fra 01.09.2017 er det begrenset mulighet for reparasjoner på ITE apparater.
– Justering av høreapparat
– Tilpasning av høreapparat
– Salg av batterier, voksfilter, renseutstyr
– Avtrykk
– Informasjon/veiledning
– Salg av høreapparat


 

 

Personvern